• info@sirket.pro
  • 0 (553) 656 4966

Kullanım Koşulları

İçeriğiniz.

Hizmetlerin çoğu, İçeriğinizi depolamanıza veya paylaşmanıza ya da başka kişilerden malzeme almanıza olanak tanır. İçeriğinizin mülkiyeti üzerinde hak talep etmeyiz. İçeriğiniz size ait olarak kalır ve İçeriğinizden siz sorumlu olursunuz. (Her türlü paylaşım içerik adı ile adlandırılır ve bu şekilde kabul edilir.)

  • a. İçeriğinizi başka kişilerle paylaştığınızda, dünya genelinde geçerli olmak üzere, size telafide bulunmaksızın İçeriğinizi kullanabileceklerini, kaydedebileceklerini, çoğaltabileceklerini, yayımlayabileceklerini, iletebileceklerini, gösterebileceklerini (ve HealthVault üzerinde silebileceklerini) anlarsınız. Başka kişilere bu olanağı vermek istemiyorsanız, İçeriğinizi paylaşmak için Hizmetleri kullanmayın. Bu Hükümlerin süresi boyunca Hizmetler üzerinde veya aracılığıyla karşıya yüklenen, depolanan veya paylaşılan İçeriğiniz için gerekli olan tüm haklara sahip olduğunuzu ve İçeriğinizin toplanmasının, kullanılmasının ve depolanmasının yasaları veya başka kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti edersiniz. Sirket.pro, İçeriğinizin mülkiyetini almaz, İçeriğinizi kontrol edebilir veya eymeyebilir, doğrulayabilir veya doğrulamayabilir İçeriğinizin ödemesini yapmaz, İçeriğinizi onaylama hakkını saklı tutar ve başka bir şekilde İçeriğinizin sorumluluğunu üstlenmez ve başka kişilerin Hizmetleri kullanarak karşıya yüklediği, depoladığı veya paylaştığı malzemeler veya İçeriğiniz için sorumlu tutulamaz.
  • b. Size ve başka kişilere Hizmetlerin sağlanması, sizin ve Hizmetlerin korunması ve sirket.pro ürünleriyle hizmetlerinin geliştirilmesi için gerekli olan ölçüde, sirket.pro’a, Hizmetler üzerinde İçeriğinizi kullanması için, örneğin İçeriğinizin kopyalarını çıkarması, saklaması, iletmesi, yeniden biçimlendirmesi, göstermesi ve iletişim araçlarıyla dağıtması için dünya çapında geçerli ve ücretsiz bir fikri mülkiyet lisansı verirsiniz. İçeriğinizi, kısıtlamalar olmaksızın geniş çapta çevrimiçi olarak kullanılabildiği Hizmet alanlarında yayınlarsanız, İçeriğiniz, Hizmeti tanıtan gösterimlerde veya malzemelerde görüntülenebilir. Hizmetlerin bazıları reklamla desteklenir. sirket.pro’un reklamları kişiselleştirme yöntemine ilişkin denetimler sirket.pro hesap yönetimi web sitesinin Güvenlik ve gizlilik sayfasında bulunur. Sizin üzerinizden reklam yapmamak için, söylediklerinizi e-postada, sohbette, görüntülü aramalarda veya sesli postalarda ya da belgelerinizde, fotoğraflarınızda veya kişisel dosyalarınızda kullanmayız. Reklam ilkelerimiz, Gizlilik Bildiriminde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Kullanım Kuralları.
a. Bu Hükümleri kabul ederek, Hizmetleri kullanırken şu kurallara uyacağınızı kabul etmektesiniz:
i. Yasaya aykırı bir şey yapmayın.
ii. Çocukları istismar eden, çocuklara zarar veren ya da çocuklar için tehdit oluşturacak herhangi bir eylemde bulunmayın.
iii. İstenmeyen posta göndermeyin. İstenmeyen posta, istenmemiş veya talep edilmemiş toplu e-posta, gönderim, iletişim isteği, mesaj (metin mesajı) veya anlık mesaj anlamına gelir.
iv. Hizmetleri, uygun olmayan İçerik veya malzeme (örneğin, çıplaklık, zulüm, pornografi, sansürlenmemiş şiddet görüntüleri veya suç faaliyetleri) ya da yerel yasa veya yönetmeliklere uymayan İçeriğinizi ya da malzemeleri paylaşmak için herkese açık bir şekilde göstermeyin veya kullanmayın.
v. Yanlış veya yanıltıcı (örn. sahte beyanlarla para istemek, bir başkası gibi hareket etmek, yürütme sayısını artırmak veya sıralamaları, derecelendirmeleri ya da yorumları etkilemek için Hizmetleri değiştirmek amacıyla) ya da iftira niteliğinde ya da karalayıcı faaliyetlerde bulunmayın.
vi. Hizmetlere erişim veya Hizmetlerin kullanabilirliğine ilişkin kısıtlamaları aşmayın.
vii. Kendiniz, Hizmetler ya da başka kişiler için zararlı olacak faaliyetlerde bulunmayın (ör. virüslerin iletilmesi, takipçilik, terörist içerik yayınlamak, nefret içerikli söylemler iletmek veya başka kişilere karşı şiddeti teşvik etmek).
viii. Başka kişilerin haklarını ihlal etmeyin (örn., telif haklarıyla korunan müziğin yetkisiz olarak paylaşılması veya Bing haritalarının ya da fotoğrafların yeniden satışı ya da başka şekilde dağıtılması).
ix. Başka kişilerin gizliliğini veya veri koruma haklarını ihlal eden faaliyetlerde bulunmayın.
x. Başka kişilerin bu kuralları çiğnemesine yardım etmeyin.
b. Uygulama. Bu Hükümleri ihlal ederseniz, kendi takdirimize bağlı olarak, Hizmetleri size sağlamaya son verebilir veya sirket.pro hesabınızı ya da bağlı şirket hesabınızı kapatabiliriz. Ayrıca, bu Hükümleri uygulama çabasıyla, Hizmetlere yönelik veya Hizmetler aracılığıyla gönderilen bir iletişimin (e-posta ya da anlık mesaj gibi) gönderilmesini engelleyebilir veya herhangi bir nedenle İçeriğinizi kaldırabilir ya da İçeriğinizin yayınlanmasını reddedebiliriz. sirket.pro, bu Hükümlerin ihlal edildiğine ilişkin iddiaları araştırırken, İçeriğinizi sorunu çözmek üzere inceleme hakkını saklı tutar ve böylelikle bu tür inceleme için yetki verirsiniz. Ancak, Hizmetin tamamını izleyemeyiz ve bunu yapmak için girişimde bulunamayız.
c. sirket.pro Hizmetlerine Uygulanması. Bu Kullanım Kurallarının, sirket.pro tarafından sağlanan uygulamalar, hizmetler ve içerik için ne şekilde uygulandığı hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.